انواع کفشور خطی
  

کفشور خطی تمام استیل گریلی 8*30 با صخامت استیل بالا و مقاوم