کفشور خطی تمام استیل گریلی 8*60 با ضخامت استیل بالا و مقاوم