کفشور خطی سرامیک خور تمام استیل 10*60 با ضخامت استیل بالا و مقاوم