کفشور خطی تمام استیل ابعاد 8 * 30 سانتیمتر سرامیکخور --- با ضخامت استیل بالا و مقاوم محصول ترکیه