کفشور ساختمانی تمام استیل سرامیک خور خطی به ابعاد 50cm طول و 12cm عرض دارای مکانیزم خروجی 2 اینچ و خروجی آب مطلوب
کفشور سرامیک خور خطی