کفشور تمام استیل 15*15 تمام استیل کد 120
تمام استیل, دارای گریل رویه توری استیل داخلی و مکانیزم خروجی 2 اینچ