کفشور استیل پلیمر ابعاد 11*11 سانتیمتر با فضای کف سازی پایین و لوله خروجی بلند سیفون دار