کفشور تمام استیل با ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ در مدل های مات و براق می باشد.    کد140