کفشور برنجی(برنز) سیتکو در ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ دارای مکانیزم خروجی حالت ارتجاعی  
کد160