کفشور تمام استیل بزرگ صنعتی با ضخامت درب بالا 8 میلیمتردر ابعاد: 20*20 خروجی 3 اینچ یا 70 میلیمتر   و 20*20 خروجی 4 اینچ یا 100 میلیمتر