کفشور چدنی پارکینگی با تحمل بار بالا مناسب برای فضاهای پارکینگ عمومی, صنعتی موتور خانه ها…

در ابعاد :15*15 خروجی 3 اینچ یا 70 میلیمتر -- 20*20 خروجی 4 اینچ یا 100 میلیمتر با رنگ اپوکسی

کفشور استیل - کفشور سرامیک خور - کفشور خطی - کفشور استیل بزرگ - کفشور برنجی - کفشور چدنی - کفشور صنعتی