1-گریل استخری از جنس ABSپلی پروپیلن در ابعاد مختلف 

2-گریل استخری دکمه دار

3-گریل استخری از جنس پلی اتیلن مرغوب، محصول کمپانی تویین ایتالیا در ابعاد مختلف