کفشور تمام استیل پارکینگی صنعتی ابعاد 15*15 سانتیمتر خروجی 4 اینچ یا 10 سانتیمتر با ضخامت استیل بالا