کفشور تمام استیل کارناوا در ابعاد : 18 در 18 سانتیمتر با خروجی 4 اینچ (10 سانتیمتر) (کد 195)

و 12*12 سانتیمتر دو درب و سه درب  (کد 200)   

  

12*12 سانتیمتر